ผู้ใหญ่บ้าน Hamburg

someone in Hamburg who try to be expert in something

เรื่องของห้องสมุดแห่งชาติ

with one comment

ถ้าใครได้อ่านข่าวนี้ผ่านทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเรื่อง พระเทพทรงห่วง “หอสมุด” คงจะรู้สึก
ตกใจว่านี่มันหอสมุดแห่งชาตินะ งบประมาณในการซื้อหนังสือต่อปีแค่ห้าล้านบาท และปีหน้า
(2550) จะขอเพิ่มเป็นสิบล้านบาท อ่านแล้วยิ่งตกใจเพราะงบประมาณที่ให้นี้ไม่ใช่แค่เฉพาะ
หอสมุดแห่งชาติเท่านั้น แต่รวมถึงหอสมุดประจำจังหวัดทั่วประเทศ (จริงอยู่เคยรู้มาว่าหนังสือ
ที่พิมพ์ในประเทศเค้าจะส่งให้หอสมุดแห่งชาติอย่างน้อยหนึ่งเล่ม–ไม่ยืนยัน) เราลองมาดูความ
น่าตกใจต่อไปโดยการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณการซื้อหนังสือของมหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหนักหอสมุดจัดสรรงบประมาณให้แต่ละภาควิชา ๆ ละ 50,000 บาท
เพื่อเสนอหนังสือเข้าห้องสมุดต่อปี

แหล่งที่มา สถิติการจัดซื้อหนังสือเช้าสำนักหอสมุด มจธ.

ซึ่งเข้าใจว่ามีทั้งหมด 39 หน่วยงานที่ได้รับสิทธินี้ นั่นคือ 2 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นทาง
มหาวิทยาลัยยังจัดงานแสดงหนังสือเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา มีสิทธิสั่งหนังสือเข้าห้องสมุด
ได้โดยตรง ปี 2549 มีการสั่งซื้อหนังสือทั้งหมดรวมเป็นเงิน 6,850,251.40 บาท ซึ่ง
มากกว่างบประมาณในการซื้อหนังสือสำหรับหอสมุดทั่วประเทศ และจริง ๆ แล้วตัวเลขนี้ยัง
ถือว่าแต่ละภาควิชาฯ ยังใช้สิทธิไม่ครบด้วยซ้ำ ผมเข้าใจว่างบประมาณที่จัดสรรสำหรับการ
ซื้อหนังสือน่าจะมากถึง 10 ล้านบาทต่อปีทีเดียว

โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าปัญหานี้มาจากการที่คนไทยใช้ห้องสมุดน้อย เมื่อตัวเลขยืนยันว่า
น้อยแล้วจะของบประมาณเพิ่มมันก็แปลก ๆ อยู่ ดูอย่างนี้ก็ได้ครับว่าจากแหล่งที่มาของข้อมูล
เดียวกันพบว่ามีการยืมหนังสือจากหอสมุดกลาง มจธ. เพียง 56,448 ครั้ง ทั้งปี และถ้าลอง
ค้นหนังสือดูก็จะพบว่า ไม่ว่าจะหยิบจับหนังสือเล่มไหน คุณก็จะสามารถหยิบยืมได้ทันที (ผิด
กับที่ห้องสมุดของ TUHH ไม่ว่าจะหยิบเล่มไหน ก็มีคนยืมอยู่ (ฮา)) ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่า
เหตุของการยืมหนังสือน้อยนั้นมาจาก นักศึกษาระดับวิจัยของเราน้อย และใช้หนังสือในการ
ทำวิจัยเพียงไม่กี่เล่ม หรือไม่ก็หนังสือที่ภาควิชาฯ มีเพียงพอแล้ว และตามนิสัยเรา ๆ ท่าน ๆ
ทั่วไป ก็คิดว่าหนังสือเล่มเดียวก็เพียงพอต่อทุกสิ่งทุกอย่าง

มาลองดูประเทศที่เจริญแล้วเปรียบเทียบกันบ้าง ยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์และที่ฮัมบวร์กดู
ครับ ที่แมนเชสเตอร์มีห้องสมุด Social Sciences  ขนาดใหญ่มาก ๆ และมีห้องสมุดมหา-
วิทยาลัยหลัก ๆ อีกห้าแห่ง (มีไม่หลัก ๆ อีกหลายแห่ง) ดังนี้

View of the Social Sciences Library from the domeภายในโดมของ Social Sciences
Library Manchester เคยเข้าไป
สองครั้ง ใหญ่มาก ๆ   

 

 

 

 1. John Rylands Universitz Library of Manchester ว่ากันว่าใหญ่อันดับ
  สี่ของประเทศ
 2. Joule Library, UMIST ขนาดพอ ๆ กับ TUHH แต่หนังสือน้อยกว่ามาก
 3. Manchester Metropolitan University
 4. University of Salford
 5. Manchester Business School

ห้องสมุดอื่น ๆ ดูได้จาก Library Sites (มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของไทยเช่น จุฬาฯ ก็มีห้อง
สมุดกลาง และก็ห้องสมุดคณะด้วยเหมือนกัน) ถ้าทั้งหกที่ยังไม่พอต่อความต้องการของคุณ
คุณสามารถยืมหนังสือได้ทุกเล่มที่คุณต้องการจากห้องสมุดแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ซึ่ง
รวมไปถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารด้วย และนั่นคือหน้าที่หลักอันหนึ่งของหอสมุดกลางของ
ประเทศ

มาดูของฮัมบวร์กกันบ้าง ในตัวเมืองฮัมบวร์กนอกจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอย่าง 
TUHH  , มหาวิทยาลัย Hamburg และมหาวิทยาลัยทหารแล้ว ก็ยังมีห้องสมุดสำหรับประชาชน

TUB-Pics

ห้องสมุด TUHH ที่เล็กแต่แจ๋ว คุณสั่งหนังสือได้ทุกเล่มที่คุณ
ต้องการแล้วกัน

 

 

 

 

อีกเต็มไปหมด ซึ่งประชาชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกยืมหนังสือ ยืม DVD ได้ โดยเสียค่า
สมาชิกรายปีถูก ๆ และก็มีหนังสือมากมายให้ยืม ทันสมัยและโออ่าน่าเข้าไปอ่านหนังสือ

ที่น่าชื่มชมคือห้องสมุดทุกที่อนุญาตให้คนนอกเข้าเป็นสมาชิกและยืมหนังสือได้ โดยเสียค่า
สมาชิกรายปีในราคาถูก ในขณะที่ห้องสมุดส่วนใหญ่ของไทยจะเข้าได้แต่ยืมหนังสือไม่ได้ เช่น
ของ มจธ. เป็นต้น ทั้งนี้เพราะหนังสือราคาแพง ได้ยืมก็ถ่ายเอกสารเอา เรื่องที่น่าชื่นชมของ
ไทยก็คือทุกวันนี้ห้องสมุดของภาคมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกันมาก ก็ขอให้ปรับปรุงกันขึ้น
ไปเรื่อย ๆ และใจกว้างมากพอที่จะให้คนในท้องถิ่นยืมหนังสือกลับบ้านได้ เพราะถ้าดูจากจำนวน
หนังสือที่ถูกยืมในแต่ละปี เห็นว่าตัวเลขมันไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับจำนวนหนังสือนะครับ

Advertisements

Written by tsvhh

ธันวาคม 3, 2006 ที่ 5:55 pm

เขียนใน Uncategorized

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

 1. ส่วนตัวเท่าที่รู้นะครับ มันมีประกาศคณะปฎิวัติปี พ.ศ. 2497 บังคับให้สำนักพิมพ์จะต้องส่งหนังสือให้หอสมุดแห่งชาติ เป็นจำนวน 5เล่ม ไม่ใช่ 2 เล่มตามแหล่งข่าว นอกจากนั้น ถ้าไม่ส่งหนังสือ จะต้องเสียค่าปรับประมาณร้อยกว่าบาท ซึ่งนับว่าถูกมาก สำนักพิมพ์ส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะไม่ส่งหนังสือให้หอสมุดฯ

  นอกจากหนังสือที่มีการตีพิมพ์ตามปกติแล้ว วิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยไทย ก็จะต้องส่งตัวเล่มด้วย เท่าที่ผมเคยเห็น มีเฉพาะ ม.ศิลปากร แต่อาจจะมีของ ม. อื่นแต่ผมไม่เห็น ส่วนกรณีที่เป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย หอสมุดฯ จะขอความร่วมมือ หรือขอให้ส่งวิทยานิพนธ์ให้กับทางหอสมุดฯ อย่างน้อยก็มี Cornell ที่ส่งให้เป็นจำนวนมาก

  ในเรื่องของงบประมาณของหอสมุดแห่งชาติ 10 ล้านผมว่าน้อยมากนะครับ เพราะว่า หอสมุดฯ นี่รวมถึง ห้องสมุดภาพยนตร์ หอสมุดแห่งชาิติแผนกเอกสารโบราณ แผนกหนังสือพิมพ์ (หนังสือพิมพ์เก่าและวารสารก่อนสมัย ร.8) กองจดหมายเหตุแห่งชาติ (เอกสารตั้งแต่ ร.5 ลงมา) กองจดหมายเหตุแห่งชาติแผนกรูปถ่ายและแผนที่ โดยถ้าใครได้มีประสบการณ์ไปใช้หน่วยงานเหล่านี้ จะพบว่าเอกสารจำนวนมากถูกระงับการใช้เพราะว่า อยู่ในสภาพที่เลวร้ายมาก เครื่องอ่านไมโครฟิลม์ที่ตั้งเอาไว้เฉยๆ แต่ใช้ไม่ได้เพราะเสีย ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็เรื่องไม่มีงบประมาณและคน ซึ่งผมคนนึงที่อยากให้หอสมุดฯ ได้รับการเอาใจใส่มากกว่านี้ครับ

  Amnuayvit

  ธันวาคม 11, 2006 at 2:59 am


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: